De Kunstwerf, Groningen

De Kunstwerf, Groningen

Kunstwerf Groningen

in samenwerking met Ard de Vries
i.o.v: Gemeente Groningen
Team: Ard de Vries, Julia Gersten en Donna van Milligen Bielke

Het klassieke theater bezit naast de grote zaal ruimtes zoals de foyer, de techniekruimtes, het theatercafé en oefenruimtes omringen de zaal. De bedienende ruimtes. In dit plan staat niet de grote zaal maar de publieke ruimte centraal. De besloten binnentuin, de Hortus-Conclusus, vormt het verbindend hoofdpodium dat omringd wordt door het gebouw, bestaande uit oefenruimtes en werkplaatsen. De arcades nemen de rol van de theatergangen op zich. De ontvangstruimtes flankeren de poorten naar de omsloten tuin. Het regulateurshuis en villa B fungeren als het theatercafé. De kunstwerf als theater, als een verzameling interieurs.

Door los te komen van de voorgeschreven stedenbouwkundige U-vormige Envelop, komt lucht licht en ruimte in het plan, en wordt Villa-B centraal op het terrein gepositioneerd. Daarnaast, ontlast het de gedrongen relatie met de bewoners van de bestaande. Maar bovenal zorgt het voor genoeg ruimte om het achter terrein als volwaardig omsloten tuin te laten functioneren.

De stadsketting (de Route van de Ziel), kleine pleinen, de laan, de singel en hofjes, worden als aaneenschakeling van verschillende stedelijke ruimtes door het gebouw heen getrokken. En maken hierdoor deel uit van zowel “het gebouw” als het omliggende stedelijk weefsel.

Door te reageren op de contextuele specifieke verschillende volume composities, hoogtes en detaillering Gaat het gebouw het dialoog met aan met de ruimte en het Groningse stedelijke weefsel.

00 Beeld poortje

Entree Guy & Roni

Hoek conclusus

Binnenplein

Detail Poortje

Detail vanaf theater recht

Comments are closed.